مخروبه ی رویا ....

من عاشق خیابانی هستم که...........هیچ وقت قسمت نشد باهم در آن قدم بزنیم........ ...

دم زندگی گرم

 

یه عمره داره بدون گارنتی دهن مارو سرویس میکنه !

|دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:,| 18:13|ملینا آریا|

MisS-A