مخروبه ی رویا ....

من عاشق خیابانی هستم که...........هیچ وقت قسمت نشد باهم در آن قدم بزنیم........ ...

طرفت کور نیست ،

 

فقط چشماشو رو خیلی از بدیهات بسته ، همین !


پس آدم باش

|سه شنبه 29 اسفند 1391برچسب:,| 1:44|ملینا آریا|

1362884168596957_orig.png

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:42|ملینا آریا|

 

 

 

من از این منی که هر لحظه دلتنگ توست متنفرم . . .

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:41|ملینا آریا|

حوا که بغض کند

 

خدا هم اگر برایش سیب بیاورد

 

باز چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند .

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:40|ملینا آریا|

دیکتاتور


تویی و آغوشت !


که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:38|ملینا آریا|

1363308608489446_orig.jpg

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:38|ملینا آریا|

هر کی دستت رو گرفت لزوما دوستت نیست !


شاید تو حرکت بعدی ،

 

پاشو گذاشت رو شونت و رفت بالا … !

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:37|ملینا آریا|

نـــــه … اشتباه نکنید !


هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست … !

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:36|ملینا آریا|

از کودک فال فروش پرسیدم

 

چه میکنی ؟


گفت از حماقت انسان ها تکه نانی در می آورم !


این ها از منی که در امروز خودم مانده ام ،

 

فردایشان را می خواهند

|شنبه 26 اسفند 1391برچسب:,| 16:34|ملینا آریا|

1363302982990167_orig.jpg

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:30|ملینا آریا|

خنده ام میگیرد


وقتی پس از مدتها بی خبری،


بی آنکه سراغی از این دل بگیری


می گویی دلم برایت تنگ است


یا دلم را به بازی گرفته ای،


یا معنای واژه ها را خوب نمی دانی ؟


دلتنگی … ارزانی خودت،


من دیگر دلم را به خدا سپرده ام

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:28|ملینا آریا|

گرگها همیشه زوزه نمیکشند . . .


گاهی هم می گویند :


دوستت دارم . . .


و زودتر از آنکه بفهمی بره ای ،

 

میدرند خاطراتت را . . .


و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته . . . !

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:26|ملینا آریا|

گاهی به بعضـــــیا باید گفت :


عزیزم

 

اگه برام بـــزرگ شده بودی ،

 

فقط به خاطر خطـــای دیــدم بود ” !

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:24|ملینا آریا|

1363305406618511_orig.jpg

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:23|ملینا آریا|

ترکت میکنم و تنهایت میگذارم


تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای


صادقانه دروغ گفتن

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:20|ملینا آریا|

ایرادی ندارد . . .


این شبها که من تو را آه میکشم،


تو در آغوش دیگری

 

نفس عمیق بکش تا دیوانه ترش کنی…!

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:17|ملینا آریا|

به بعضی ها باید گفت :

 


عزیزم!

 

من پین کد نیستم که بهت سه بار فرصت بدم

|پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:,| 19:14|ملینا آریا|

900ced7451da.jpg

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:28|ملینا آریا|

حسرت


چیزی نیست که من بخورم


حسرت


اون چیزیه که به دلت میذارم

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:27|ملینا آریا|

بر عکس فلش مموری ها

 

که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر


بعضی آدم ها

 

روز به روز بزرگتر می شن و . . .


بی ظرفیت تر . . .


احمق تر . . .

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:26|ملینا آریا|

یه وقتایی هست که نباید چیزی بگی !

 


طرفت اگه شعور داشته باشه خودش میفهمه !

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:25|ملینا آریا|

الال.png

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:23|ملینا آریا|

سکوت و صبوریم را

 

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار !


دلم به چیز هایی پایبند است

 

که تو یادت نمی آید !

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:22|ملینا آریا|

عزیزم

 

وقتی گند زدی به زندگیِ طرف ،


موقع رفتن دیگه دهنتو ببند لطفا ؛

 

نگو قسمت نشد ....

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:19|ملینا آریا|

اینی که می کشم ،

 

درد نبودنت تو این روزا نیست ؛


تاوان بودنت تو اون روزاست!!!!

|جمعه 18 اسفند 1391برچسب:,| 11:8|ملینا آریا|

alone-girl-waiting-sad-and-lonely.jpg

|سه شنبه 15 اسفند 1391برچسب:,| 19:30|ملینا آریا|

هی رفیق


زمان است که


وفاداری تو را ثابت میکند ، نه زبان . . .

|سه شنبه 15 اسفند 1391برچسب:,| 19:29|ملینا آریا|

یکی بود لامصب با صد نفر بود . . .


به پشتکارش تبریک میگم !

|سه شنبه 15 اسفند 1391برچسب:,| 19:28|ملینا آریا|

0estvhqruvaf1blzlm84.jpg

|سه شنبه 15 اسفند 1391برچسب:,| 19:27|ملینا آریا|

خسته ام از این مواظب خودت باش ها !


تو اگر نگران من بودی ،


نمیرفتی اگر میماندی ،


با یک نگاه ، با یک نفس مواظبم بودی


پس نگران من نباش برو . . . !

|سه شنبه 15 اسفند 1391برچسب:,| 19:24|ملینا آریا|

شـــــ ـايـد تـكـراری باشــ ـم ...

امـــــــ ـا شک نـــــكـــ ـن ؛

تـكــ ـرار نميشـــــــــ ـم

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 10:0|ملینا آریا|

تمــام حـرفهــاے ناگفتــه ام ؛


همیـטּ سـڪـوتے است


ڪـہ مــے شنوے

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 9:59|ملینا آریا|

 

 

وابستگــی هــا


وام هـــای کــوتـــاه مــدتــی هستــند

 

بــا بهــره هـــای ـسنگیــن

 

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 9:56|ملینا آریا|

1361583755544365_orig.jpg

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 9:55|ملینا آریا|

صـבایت مـے زنــم ، عمــבا...

ڪـہ بـرگــرבے،

یکبــار בیگــر بگـــو / جــانــم /

تا בســت و پـایـــم را گـم کنـــم..

آسمــاטּ را بـہ زمیــטּ بـــבوزم ..

و وارونـہ ، בنیــا را بــرقـصــم

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 9:54|ملینا آریا|

کـاشــکـی تـَلـخـ ـی زنـدگــی…

 

کـَــمـی اَلـکـل داشـتــ


شـایـَد مـَســتـِمـان مـی کــَــرد و

 

دَرد را نـمـی فـَهـمـیـدیــم

|جمعه 11 اسفند 1391برچسب:,| 9:51|ملینا آریا|

عکس های عاشقانه با مضمون غمگین

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:26|ملینا آریا|

می گویند عشق آنست که به او نرسی


و من می دانم چرا …!


زیرا در روزگار من،


کسی نیست که زنانه عاشق شود


و مردانه بایستد

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:24|ملینا آریا|

واقعا چه فایده ؟

 


بالای خط فقر باشی و زیر خط فهم

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:23|ملینا آریا|

http://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/16949/throught-the-window-blurred.jpg

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:22|ملینا آریا|

به تو نامه می نویسم نامه ای نوشته برباد ....

 

که به اسمت چو رسیدم قلمم به گریه افتاد...

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:6|ملینا آریا|

عکس های عاشقانه با مضمون غمگین

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:5|ملینا آریا|

چمدانت را می بستی

مرگ

ایستاده بود

و نفس هایم را می شمرد 

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 12:3|ملینا آریا|

زندگی ِ سگی را بهتر میفهمم،

 


از وقتی که آمــــدی . . .

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 11:56|ملینا آریا|

عکس های عاشقانه با مضمون غمگین

|جمعه 4 اسفند 1391برچسب:,| 11:54|ملینا آریا|

1361322249557595_orig.jpg

|چهار شنبه 2 اسفند 1391برچسب:,| 21:36|ملینا آریا|

شماره بعضیارو

 

باید تو گوشیت نگه داری ،


نه واسه اینکه بهشون زنگ بزنی ،


واسه اینکه اگه اونا زنگ زدن جواب ندی

|چهار شنبه 2 اسفند 1391برچسب:,| 21:35|ملینا آریا|

قشنگیه لیــاقــــت اینه که


, همه نمیتونن داشته باشن


حتـــی شما دوست ناعزیـــز

|چهار شنبه 2 اسفند 1391برچسب:,| 21:34|ملینا آریا|

1361412780880273_orig.jpg

|چهار شنبه 2 اسفند 1391برچسب:,| 21:32|ملینا آریا|

حالت تهوع دارم !!!


این حالت تهوع لعنتی با


هوای آزاد و قرص درست نمیشود


علاجش ….


فقط بالا آوردن فحش هایی است که


به دیگران بدهکارم . . .

|چهار شنبه 2 اسفند 1391برچسب:,| 21:29|ملینا آریا|

MisS-A